Pomiń nawigacjęPowrót na stronę głównąIdż do formularza kontaktowego

Polityka prywatności

Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.

Stwierdzamy, że informacje i opinie zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w nich zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność przedstawionych opinii i informacji.

Oświadczamy, że wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem strony internetowej nie mają charakteru poufnego, oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Agencji Ubezpieczeń Optimus jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Agencja Ubezpieczeń Optimus nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy niniejszej witryny internetowej zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści o charakterze obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w bład, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych stosowanych aktów prawnych